Karşılaştığınız Sorunları Çözmek İçin Uygulayabileceğiniz Basit Yöntem: Ockham’ın Usturası

0 8
Karşılaştığımız problemleri çözerken tüm olasılıkları hesaplarız. En karmaşık gelenin doğruya en yakın olması gibi bir algı yaratırken, en basit açıklamanın ise yanında yetersiz kaldığını düşünürüz. Karar vermeniz gerekirken içinizden gelen ‘sesi’ dinlemeniz ‘bence doğru olan bu’ diyebilmeniz için en basit yol olacaktır.
blank
14. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olan ‘Yenilmez Doktor’ ve ‘Saygıdeğer İnisyatör’ olarak bilenen Ockhamlı William ahlakı, tanrı ve insan ilişkisini eserlerinde işlemiştir. Ockham’a göre bilgi; bileşik bilgi ve bileşik olmayan bilgi olarak ikiye ayrılır. Bileşik bilgi bir önermenin bilgisidir. Bileşik olmayan bilgi ise sezgisel bilgiyi içerir. Varlığından haberdar olmadığımız şeyler de sezgisel bilginin içerisindedir.

Ockham’ın Usturası Nasıl Uygulanır?

Zihnimiz ile nesneler arasında bir bağ vardır. Bu bağ farklı kelimelerle ifade edilebilir. Ancak terimsel çevirisi ve mantığı her dilde aynıdır.
 Ockham tezlerini ileri sürerken ‘yalınlık ilkesine’ bağlı kalmıştır. Ockham’a göre, zorunlu kalmadıkça olasılıkların sayısında bir artışa gitmemek gerekir. Daha basit tutulan bir açıklama, karmaşık olan açıklamadan üstündür. Bu yaklaşıma felsefe tarihinde “Ockham’ın Usturası” denmiştir.

“En basit olasılıklar asla göz ardı edilmemeli”.
-Garry Small, Bir Psikiyatristin Gizli Defteri


Birçok başarılı kişi gündelik sorunlarını bu şekilde çözüyor.

blank
Steve Jobs’ın sıklıkla giydiği siyah kazağı ya da Mark Zuckerberg’in gri t-shirtü gibi, kendi isimlerinin yanında ayrı bir moda akımı başlatmış olan bu başarılı isimlerin aslında en basiti tercih ettikleri gözlemleniyor.

Fenomen isimler fikirlerini geliştirirken ya da bir proje üzerinde çalışırken, odaklandıkları durumu en az etkileyecek ve çözümü en basit opsiyonu tercih ediyorlar.

Sadece kıyafet açısından değil, yaşam stilimizi de belirlerken sadelikten yana tercih kullanmamız içimizdeki ‘Minimalist’ ruhun bir göstergesi oluyor.
Ochkam geleceği dönük bir araştırma yapmış olmasa dahi bireyi ve benimsediği kararların hayatının merkezinde olabileceği sonucuna varmış. Ochkam’ın Usturası düşünsel olasılıkların, verimli kararlar alınabilmesinde bir araç olduğunu ve bu sayede doğru bir amaca hizmet edebileceğini bizlere gösteriyor.
Leave A Reply

Your email address will not be published.